KIM JESTEŚMY

Katarzyna Gorgol jest doświadczonym prawnikiem, specjalistą w prowadzeniu postępowań sądowych w zakresie prawa karnego (od zatrzymania, przez posiedzenia aresztowe, postępowanie przygotowawcze przed prokuratorem, proces sądowy), spraw rodzinnych (rozwód, alimenty, kontakty z dzieckiem, opieka nad małoletnimi, podział majątku) czy spraw cywilnych (spadki, darowizny, spory sądowe itp). Zajmuje się także sprawami związanymi z wypadkami komunikacyjnymi i prawem drogowym. Obsługa prawna prowadzona jest zarówno w języku polskim jak i angielskim.

O nas

Katarzyna Gorgol ukończyła studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, a następnie odbyła aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.

W czasie aplikacji i później zdobyła praktyczne doświadczenie współpracując z uznanymi adwokatami i kancelariami adwokackimi z całego kraju, specjalizującymi się w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych oraz odszkodowawczych.

Doświadczenie w obsłudze osób i podmiotów anglojęzycznych zdobywała w trakcie praktyk zagranicznych m. in. w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej (British Polish Chamber of Commerce) oraz Ambasadzie Polskiej w
Londynie.

Szczególnym zainteresowaniem

adw. Katarzyny Gorgol cieszy się prawo drogowe, a w szczególności kwestie karnoprawne związane z odpowiedzialnością za wypadki samochodowe oraz kwestie związane z odszkodowaniami. Adwokat Gorgol jest ekspertem współpracującym ze Stowarzyszeniem Kierowca.pl oraz publikuje na blogu – Prawo w Aucie.

Obecnie adw. Katarzyna Gorgol prowadzi Kancelarię Prawną w Warszawie. Praktyka Kancelarii skupia się wokół prawa karnego, wykroczeniowego, cywilnego, rodzinnego i odszkodowawczego, w szczególności w zakresie komunikacyjnych szkód majątkowych.

Adwokat Katarzyna Gorgol

Angażuje się także w działalność samorządową, w ramach której pełni funkcję Sekretarza Komisji Komunikacji z Organami Wymiaru Sprawiedliwości przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a od 2017 przewodniczy Sekcji Prawa Drogowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Sekcji Prawa Autorskiego i Nowych Technologii.

ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy usługi i pomoc prawną w zakresie:
prawa karnego (aresztowania, postępowania przygotowawcze przed prokuraturą, procesy sądowe)
prawa wykroczeń (anulowanie mandatu, uchylenie mandatu, sprzeciw od wyroku nakazowego, zażalenie na sposób zatrzymania)
postępowań dotyczących czynów popełnionych przez nieletnich (sprawy karne nieletnich, sąd rodzinny lub sąd opiekuńczy)
prawa cywilnego (spadki, darowizny, spory sądowe, sprawy o zapłatę)
prawa autorskiego i nowych technologii
prawa rodzinnego i opiekuńczego
ochrony dóbr osobistych w Internecie
dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynień powstałych w skutek wypadków komunikacyjnych
wsparcia przy windykacji należności
obsługi prawnej przedsiębiorców
Kancelaria prowadzi obsługę prawną także w języku angielskim

Zakres usług, w tym czynności podejmowanych przez Kancelarię jest ustalany z Klientem indywidualnie, w toku spotkania wstępnego. Pierwsze spotkanie ma na celu przedstawienie przez Klienta problemu, ustalenie zasad świadczenia usług przez Kancelarię. Kancelaria świadczy usługi wyłącznie na podstawie stosownej, indywidualnie ustalonej z Klientem umowy.

Ceny ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb Klienta i stopnia skomplikowania sprawy.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Gorgol

TELEFON:

509 393 095

ul. Chłodna 22A lok. 9/10, 00-891 Warszawa